خدمات ما

خدمات Easy SEO شامل بخش های زیر می باشد :

– ویرایش و بهینه سازی مطالب و صفحات قدیمی

– شناسایی و حذف مطالب و صفحات زائد و بی کیفیت

– ایجاد لینک داخلی بین مطالب و صفحات مرتبط با هم

– بررسی و اصلاح اطلاعات مهم سایت (عنوان , توضیحات , کلمات کلیدی)

– تولید محتوای با کیفیت , طبق استانداردهای روز SEO

– بهینه سازی و اصلاح کدهای قالب سایت

– تولید نقشه سایت (SiteMap.XML) استاندارد برای سایت